Fedrigoni Ispira Bianco Purezza |Федригони Испира Бьянко Пурезза

Fedrigoni Ispira Bianco Purezza |Федригони Испира Бьянко Пурезза плотность: 250, 360 г/м2